A 1x1 pixel from arttrk. A 1x1 pixel from mdhv.
NEED HELP? Find Resources

Search

2023 Free Tax Help Young Adult Asian Male Banner v10

Giúp Khai Thuế Miễn Phí Vùng Bay Area

Giúp khai thuế miễn phí cho bất kỳ ai cần khai thuế

Free Tax Help Logo

KHAI THUẾ MIỄN PHÍ VÙNG BAY AREA LÀ GÌ??

 

Khai Thuế Miễn Phí Vùng Bay Area là liên minh các tổ chức cung cấp hỗ trợ khai thuế trong vùng Bay Area được đứng đầu bởi United Way Bay Area cùng hợp tác với IRS. Các dịch vụ của chúng tôi miễn phí, an ninh, và có chất lượng tốt. Các hồ sơ khai thuế được soạn bởi những tình nguyện viên được huấn luyện và được IRS xác nhận.

 

Chúng tôi đảm bảo những người nộp thuế sẽ lấy về được nhiều nhất nhờ đòi quyền lợi cho khoản tín dụng thuế lấy lại bằng tiền mặt như Tín Dụng Nhận Được từ Thuế Lợi Tức Liên Bang và California, Tín Dụng Thuế Nuôi Con của Liên Bang và California. Cư dân California làm được ít hơn $30,000 trong năm 2022 có thể hợp lệ được nhận tới $8,000 tín dụng thuế liên bang và tiểu bang, tùy thuộc vào mức lợi tức và số người trong gia đình.

BẢN ĐỒ NƠI KHAI THUẾ

Sử dụng bản đồ dưới đây để tìm nơi khai thuế ở gần quý vị nhất. Quý vị cũng có thể chọn theo yêu cầu và dịch vụ đặc biệt.

Xin nhớ liên lạc trực tiếp với nơi khai thuế để xác nhận ngày giờ làm việc vì họ có thể thay đổi mà không báo trước.”

...

TRỢ TRỢ GIÚP KHAI THUẾ ĐẶC BIỆT

 

 

EMAIL CHO CHÚNG  TÔI HOẶC GỌI 211 ĐỂ BIẾT DANH SÁCH NHỮNG NƠI KHAI THUẾ!