A 1x1 pixel from arttrk.
NEED HELP? Find Resources

Search

2023 Free Tax Help Young Adult Asian Male Banner v10 Free Tax Help mobile Image of Asian Male v2

Giúp Khai Thuế Miễn Phí Vùng Bay Area

Giúp khai thuế miễn phí cho bất kỳ ai cần khai thuế

LỰA CHỌN PHÚT CUỐI!

Nếu bạn không thể đặt lịch hẹn trực tiếp tại địa điểm trước thời hạn nộp thuế ngày 15 tháng 4, tờ rơi này chi tiết những gì bạn có thể làm:

– thử một trang web trực tiếp khác (đi bộ vào)

– kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện để sử dụng cái mới không Tệp trực tiếp IRS tool and sử dụng hướng dẫn của chúng tôi

– chuẩn bị tờ khai thuế liên bang và tiểu bang miễn phí bằng cách sử dụng liên kết và hướng dẫn TaxSlayer của chúng tôi (liên hệ với chúng tôi tại taxhelp@uwba.org)


nộp phần mở rộng!

Xem tất cả các địa điểm nộp thuế trong Vùng Vịnh

Xem bảng tính các Trung tâm hỗ trợ thuế

Xem tất cả các địa điểm nộp thuế theo quận

Bấm vào nút quận cụ thể bên dưới để xem tờ rơi có thể in được.

ALAMEDA CONTRA COSTA MARIN NAPA SANTA CLARA SAN FRANCISCO SAN MATEO SOLANO

BẢN ĐỒ NƠI KHAI THUẾ

Sử dụng bản đồ dưới đây để tìm nơi khai thuế ở gần quý vị nhất. Quý vị cũng có thể chọn theo yêu cầu và dịch vụ đặc biệt.

Xin nhớ liên lạc trực tiếp với nơi khai thuế để xác nhận ngày giờ làm việc vì họ có thể thay đổi mà không báo trước.”

...

LỜI NHẮC NHỞ!

Đừng quên yêu cầu các khoản tín dụng của bạn. Đây là năm cuối cùng yêu cầu bất kỳ khoản séc kích thích thứ nhất và thứ hai nào bị thiếu (Tín dụng hoàn trả phục hồi). Hãy kiểm tra các tờ rơi bên dưới để xem liệu bạn có đủ điều kiện nhận khoản tín dụng này, Tín dụng Thuế Thu nhập kiếm được của CA và các lợi ích về thuế khác hay không!

Tờ rơi giải thích về các khoản tín dụng (PDF) Tín dụng giảm giá phục hồi (PDF)

liên hệ chúng tôi

EMAIL CHO CHÚNG  TÔI HOẶC GỌI 211 ĐỂ BIẾT DANH SÁCH NHỮNG NƠI KHAI THUẾ!

The Free Tax Help and United Way Bay Area logo in lockup.

KHAI THUẾ MIỄN PHÍ VÙNG BAY AREA LÀ GÌ??

 

Khai Thuế Miễn Phí Vùng Bay Area là liên minh các tổ chức cung cấp hỗ trợ khai thuế trong vùng Bay Area được đứng đầu bởi United Way Bay Area cùng hợp tác với IRS. Các dịch vụ của chúng tôi miễn phí, an ninh, và có chất lượng tốt. Các hồ sơ khai thuế được soạn bởi những tình nguyện viên được huấn luyện và được IRS xác nhận.

 

Chúng tôi đảm bảo những người nộp thuế sẽ lấy về được nhiều nhất nhờ đòi quyền lợi cho khoản tín dụng thuế lấy lại bằng tiền mặt như Tín Dụng Nhận Được từ Thuế Lợi Tức Liên Bang và California, Tín Dụng Thuế Nuôi Con của Liên Bang và California. Cư dân California làm được ít hơn $30,000 trong năm 2022 có thể hợp lệ được nhận tới $8,000 tín dụng thuế liên bang và tiểu bang, tùy thuộc vào mức lợi tức và số người trong gia đình.